ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ AXION KIDS ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ AXION KIDS ΙΚΕ

Διεύθυνση: Παράσχου 85, 11474 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 151804803000

ΑΦΜ: 801209907

ΔΟΥ: Δ Αθηνών

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση και Καταστατικό Σύστασης